FAMILY CARP CUP ĎANOVÁ

Pretek sa koná pod záštitou MO SRZ Martin.

Dátum konania: 2.7. – 4.7.2021

Zraz súťažných tímov: 2.7.2021 o 8:00 hod.

Prezentácia : 8:00 - 8:30 hod.

Losovanie : 8:30 – 9:00 hod.

Zaujatie stanovíšť a markrovanie lovných miest : 9:00 – 12:00 hod.

Štart preteku: 2.7.2021 o 12:00

Otvorenie pretekov zvukovým signálom

Vyhlásenie výsledkov: 4.7.2021 o 13 hod.

Doba lovu: 2.7.2021 od 12:00hod. - 4.7.2021 do 12:00hod. non- stop

Počet tímov max. 17

Tím tvoria 2 pretekári, dospelý a dieťa od 8-15 rokov, a prípadne jeden pomocník. Pomocník je plnohodnotný člen tímu. Pretekári a pomocník musia byť v príbuzenskom vzťahu, preto sa to volá rodinný kaprový pretek.

Keďže sa pretek koná na revíry s pravidlami SRZ je nutné dodržiavať rybársky poriadok SRZ. Pretekári a pomocník nemusia byť členmi SRZ a nemusia mať platný rybársky lístok a platné zväzové povolenie (Povolenie na rybolov a rybársky lístok počas rybárskych pretekov, alebo športových rybárskych pretekov nahrádza štartovná listina s menným zoznamom pretekárov“).

Začiatok zasielania prihlášok a registrácie 01.03.2021 - 0.00 hod.
Prihlásiť sa je možné na mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Do textu mailu napíšte názov tímu, mená pretekárov a vek dieťaťa (syn-dcéra, vnuk-vnučka, synovec-neter, brat-sestra).

Ako potvrdenie registrácie dostanete email s údajmi k platbe štartovného. Platbou štartovného pretekári súhlasia s propozíciami preteku a potvrdzujú ich rešpektovanie. Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu sektorov a pravidiel.

Štartovné na tím: 90 €. Štartovné je potrebné uhradiť do 30tich dní od doručenia potvrdzovacieho emailu. Štartovné sa vracia len v prípade zrušenia preteku ,alebo nepredvídateľnej udalosti v rodine. Najneskôr však 30 dní pred začatím preteku.


Lovné miesta.

Losovanie sa uskutoční 2.7.2021 od 8:30 - do 9.00 hod v dvoch kolách. V prvom kole si rybári vylosujú poradové číslo, podľa ktorého budú losovať výsledné lovné miesto.

Rybári, ktorí prídu neskôr si losujú lovné miesto v poradí ako prišli a samozrejme zo zostávajúcich lovných sektorov.

V prípade neobsadenia niektorého zo sektorov bude tento voľný sektor pripojený k tímu vpravo.

Po vyžrebovaní lovných miest môžu pretekári na vybranom lovnom mieste stavať bivaky, použiť marker na zmapovanie dna a pripravovať sa na lov. Kŕmenie ,lov a bodovanie rýb začína 2.7.2021 o 12:00 hod.

Hodnotenie a bodovanie.

Do hodnotenia sa započítava každý Kapor a Amur, ktorý dosahuje minimálnu lovnú mieru (K-40,A-60).

Umiestnenie sa vyhlasuje na základe súčtu váhy všetkých bodovaných rýb.

V prípade rovnakej výslednej hmotnosti úlovkov ,o poradí rozhodne najväčšia ryba.

V prípade rovnakej hmotnosti najväčšej ryby preteku rozhoduje čas jej ulovenia.

- Konečné hodnotenie vykonajú usporiadatelia po ukončení preteku.

- Odmenené budú prvé tri miesta:

1.cena – 300€ poukážka na nákup v rybárstve + vecné ceny + poháre


2.cena – 200€ poukážka na nákup v rybárstve + vecné ceny + poháre


3.cena – 100€ poukážka na nákup v rybárstve + vecné ceny + poháre


Najväčšia ryba preteku - 50€ + poháre

- Odmenené budú aj najlepšie tri deti, v kategórii najlepší detský kaprár.


Pravidlá lovu:

- Každý pretekár je povinný dodržiavať pravidlá preteku. Prosíme o fair play lov ,hlavne kvôli deťom.

- Začiatok a koniec preteku oznamuje zvukové znamenie (klaksón)

- Chytá sa spôsobom “CHYŤ A PUSŤ“.

- Jedno družstvo môže súčasne loviť maximálne na tri boiliesové prúty a dieťa môže použiť aj feedrovú
udicu s krmítkom.

- Každé dieťa musí samostatne obsluhovať svoj prút (nahadzovať ,zdolávať rybu). Len vo výnimočných prípadoch ,môže pomôcť dieťaťu dospelý člen tímu.

- Montáž smie na jednej udici obsahovať len jeden háčik uviazaný vlasovou metódou.

- Použitie kŕmnych a method košíkov je povolené len u dieťaťa!

- Použiť spletanú šnúru ako kmeňový vlasec je zakázané!

- Ako šokovka sa smie použiť iba šokový vlasec.

- Splietaná šnúra ako nádväzec smie mať najviac 40 cm , zig rig tak isto max.40 cm.

- Olovená šnúra Lead Core sa nesmie používať ,chytá sa len na únikovú montáž.

- Počas lovu sa smú používať len boiliesové udice s výnimkou dieťaťa, zakazuje sa používanie udíc match, deličiek, muškárok a prívlačových prútov.

- Ako nástraha sa počas preteku smie používať boilies , pop-up boilies, pelety, method pelety.

- Upozorňujeme na pravidelné kontroly nástrah u všetkých tímov. Pri zistení porušenia pravidiel dôjde k diskvalifikácii teamu.

- Používanie živej nástrahy je zakázané!

- Používanie umelých nástrah je zakázané!

- Na vnadenie sa smie použiť boilies, varený partikel, methodmix a pelety

- Množstvo kŕmenia nie je obmedzené.

- Na kŕmenie je zakázané použiť všetky živé, ale aj mŕtve živočíchy.

- Používanie zavážacích lodiek a člnu je zakázané!

- Povoľuje sa používanie prakov, katapultov, kobier, kŕmnych rakiet a PVA.

- Zakazuje sa používať nahadzovacie sonary, na zmapovanie dna sa smie použiť jedine marker.

- Družstvá smú loviť len vo svojom sektore.

- V lovnom sektore sa smú zdržiavať iba členovia tímu, prípadné návštevy treba ohlásiť rozhodcovi.

- Povinná výbava: 1x kvalitná podložka pod rybu (najlepšie kolíska, alebo vanička), Podberák s dĺžkou ramien min. 90x90 cm, peán, dezinfekčný prostriedok na ošetrenie ulovených rýb, váha, meter a minimálne 2 kvalitné prechovávacie saky ,nemôže byť obyčajná sieťka na ryby.

- Po odznení klaksónu na konci preteku je potrebné udice okamžite vytiahnuť z vody. Ryba ktorá zabrala po odznení klaksónu sa do hodnotenia nezapočítava.

- Ryba ktorá zabrala pred ukončením preteku a bola zdolaná do 10 minút po odznení klaksónu sa do hodnotenia započítava.

- Prípadné protesty môžu súťažiaci podať u organizátora, po zložení finančného poplatku 20 eur.

- Lovné miesto musí byť po skončení preteku úplne čisté.

- Porušovanie súťažných pravidiel a nevhodné správanie sú dôvodom na vylúčenie z preteku, v tomto prípade sa štartovné nevracia.


Pravidlá váženia:

Váženie sa bude vykonávať podľa okolností, ale čo najskôr po podobratí väčšej ryby(nad 4 kg), ktorá bude okamžite zasakovaná do príchodu rozhodcov. Menšie ryby ( do 4 kg) sa môžu sakovať do počtu 4 ks, maximálne však po dva kusy v jednom saku ,potom volať rozhodcov. Váženie sa vykonáva váhou, ktorú má k dispozícii rozhodca. Váženie sa musí vykonať v sektore daného družstva.

Do príchodu rozhodcu musia pretekári prechovávať úlovky vo vode. Jeden člen družstva po príchode rozhodcu preloží rybu do vážiaceho vaku. Ryba sa po zvážení musí pustiť späť do vody.

Každá ryba sa bude vážiť v navlhčenom vážiacom vaku, ktorý zabezpečí usporiadateľ, jeho váha sa pred vážením odráta a váha sa vynuluje.

Každá ulovená ryba sa zapisuje samostatne do štatistiky úlovkov.

Váženia sa musí zúčastniť: člen družstva, rozhodca a člen susedného družstva.

Váha úlovku sa píše do štatistiky súťažného družstva, jej hodnovernosť svojím podpisom musí potvrdiť lovec, rozhodca aj člen susedného družstva.

Každé družstvo má dve úlovkové štatistiky, jedna je u pretekárov a druhá u usporiadateľov.

Po skončení váženia, pustení ryby a zapísaní do štatistiky sa už nedá podať protest proti váženiu. Pretekári a rozhodcovia sú povinný skontrolovať zapísanie váhy do oboch štatistík.

Vážiť a hodnotiť sa smú len živé ryby.

V súvislosti s akýmkoľvek iným problémom, ktorý sa počas preteku vyskytne rozhodnú usporiadatelia na mieste. Usporiadatelia majú právo udeliť družstvám sankcie prípadne vylúčiť tím z preteku , ak porušili pravidlá preteku. Vo všetkých otázkach neuvedených v súťažných pravidlách sú rozhodnutia usporiadateľov smerodajné.

Každý pretekár sa preteku zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť a organizátori nie sú zodpovední za vzniknuté škody. Prosíme všetkých dospelých účastníkov, aby nepodcenili možné vzniknuté situácie počas preteku ( napr. poveternostné podmienky),alebo svojim správaním neohrozili zdravie mladších pretekárov.

V prípade nebezpečného počasia (silné krupobitie, vietor)si vyhradzuje usporiadateľ právo okamžite ukončiť pretek. Vyzývame všetkých zúčastnených o fair play súťaženie a dodržiavanie etického kódexu rybárstva.

Pre všetkých účastníkov je v sobotu zabezpečený kotlíkový guľáš a čapované pivo ,kofola.

Riaditeľ preteku: Ján Lukáč +421 917 922 700
zástupca: Mgr. Lenka Janíková
rozhodcovia :

1. Ing. Mário Lukáč
2. Jakub Rybár
3. Peter Baláž
4. 
5.
6.


Zdravotník MUDr. Barbora Beblavá