Propozície

FAMILY CARP CUP ĎANOVÁ 2024

fcclogoMsO_SRZ.jpg

propozície na stiahnutie

 

Dátum konania: 5. 7. 2024 – 7. 7. 2024
Zraz súťažných tímov: 5. 7. 2024 o 8:00
Prezentácia: 8:00 - 8:30 hod.
Losovanie: 8:30 – 9:00 hod.
Zaujatie stanovíšť a markrovanie lovných miest: 9:00 – 12:00 hod.
Štart preteku: 5. 7. 2024 o 12:00 (otvorenie pretekov zvukovým signálom)
Vyhlásenie výsledkov: 7. 7. 2024 o 13 hod.
Doba lovu: 5. 7. 2024 od 12:00 hod. - 7. 7. 2024 do12:00 hod. non- stop
Počet tímov: 15

Tím tvoria 2 pretekári, dospelý a dieťa od 8-15 rokov a prípadne jeden pomocník.
Pomocník je plnohodnotný člen tímu. Pretekári a pomocník musia byť v
príbuzenskom vzťahu.

Keďže sa pretek koná na revíri s pravidlami MsO SRZ Martin je nutné dodržiavať rybársky
poriadok MsO SRZ Martin. Pretekári a pomocník nemusia byť členmi SRZ a nemusia mať
platný rybársky lístok a platné povolenie na rybolov („Povolenie na rybolov a rybársky lístok
počas rybárskych pretekov, alebo športových rybárskych pretekov nahrádza štartovná listina
s menným zoznamom pretekárov“ §20 bod 2 zákona o rybárstve).

Začiatok registrácie je 15.03.2024 - 19.00 hod.
Prihlásiť sa je možné na internetovej stránke www.fccdanova.sk v časti Registrácia.

Ako potvrdenie registrácie dostanete email s údajmi k platbe štartovného. Platbou
štartovného pretekári súhlasia s propozíciami preteku a potvrdzujú ich rešpektovanie.
Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu sektorov a pravidiel.
Štartovné na tím: 100 €. Štartovné je potrebné uhradiť do 14 dní od doručenia
potvrdzovacieho emailu.

Štartovné sa vracia len v prípade zrušenia preteku, alebo nepredvídateľnej udalosti
v rodine. Najneskôr však 30 dní pred začatím preteku.

Lovné miesta.
Losovanie sa uskutoční 5.7.2024 od 8:30 - do 9.00 hod v dvoch kolách. V prvom kole si
rybári vylosujú poradové číslo, podľa ktorého budú losovať výsledné lovné miesto.
Rybári, ktorí prídu neskôr, si losujú lovné miesto v poradí ako prišli a samozrejme zo
zostávajúcich lovných sektorov.
V prípade neobsadenia niektorého zo sektorov bude tento voľný sektor pripojený k tímu v
pravo.
Po vyžrebovaní lovných miest môžu pretekári na vybranom lovnom mieste stavať bivaky,
použiť marker na zmapovanie dna a pripravovať sa na lov. Kŕmenie, lov a bodovanie rýb
začína 5.7.2024 o 12:00 hod.
Hodnotenie a bodovanie.
Do hodnotenia sa započítava každý Kapor a Amur, ktorý dosahuje minimálnu lovnú
mieru (K-40,A-60).
Umiestnenie sa vyhlasuje na základe súčtu váhy všetkých bodovaných rýb.
V prípade rovnakej výslednej hmotnosti úlovkov ,o poradí rozhodne najväčšia ryba.
V prípade rovnakej hmotnosti najväčšej ryby preteku rozhoduje čas jej ulovenia.
Konečné hodnotenie vykonajú usporiadatelia po ukončení preteku.

Odmenené budú prvé tri miesta:
1.cena –poukážka na nákup rybárskych potrieb v hodnote 300€ + poháre a vecné ceny
2.cena –poukážka na nákup rybárskych potrieb v hodnote 200€+ poháre a vecné ceny
3.cena –poukážka na nákup rybárskych potrieb v hodnote 100€ + poháre a vecné ceny
 Najväčšia ryba preteku –
poukážka na nákup rybárskych potrieb v hodnote 50€+putovný pohár+vecné ceny
 Najlepší detský rybár
V tejto kategórií budú odmenení traja najlepší detský rybári (pri hodnotení sa bude
prihliadať na vytrvalosť, samostatnosť a snahu detských rybárov)

Pravidlá lovu:
Každý pretekár je povinný dodržiavať pravidlá preteku. Prosíme o fair play lov.
Začiatok a koniec preteku oznamuje zvukové znamenie (klaksón)
Chytá sa spôsobom “CHYŤ A PUSŤ“.

Jedno družstvo môže súčasne loviť maximálne na tri boiliesové prúty , alebo môže
použiť prúty s krmítkom .
Každé dieťa musí samostatne obsluhovať svoj prút (nahadzovať ,zdolávať rybu), len vo
výnimočných prípadoch ,môže pomôcť dieťaťu dospelý člen tímu.
Montáž smie na jednej udici obsahovať len jeden háčik uviazaný vlasovou metódou.
Použitie kŕmnych a method košíkov je povolené na všetkých prútoch!!!
Použiť spletanú šnúru ako kmeňový vlasec je zakázané!
Ako šokovka sa smie použiť iba šokový vlasec.
Lov na zig rig je povolený bez obmedzenia!!
Olovená šnúra LeadCore sa nesmie používať, chytá sa len na únikovú montáž.
Zakazuje sa používanie udíc match, deličiek, muškárok a prívlačovýchprútov.
Pre všetky tímy je povinné používať spätné olová - back leady!!!

Ako nástraha sa počas preteku smie používať boilies , pop-upboilies, pelety,
methodpelety , tygrí orech , kukurica aj umelé nástrahy.
Chytať na živé nástrahy je zakázané!!
Upozorňujeme na pravidelné kontroly nástrah u všetkých tímov. Pri zistení porušenia
pravidiel dôjde k diskvalifikácii tímu.

Na vnadenie sa smie použiť boilies, pelety, varený partikel, methodmix a krmítkove zmesi.
Množstvo kŕmenia je obmedzené!!! Boilies a pelety, alebo ich kombinácia max.3kg ,varený
partikel max.10kg . Krmitkove zmesi , method a stick mixy povolené bez obmedzenia.
Organizátori vzhľadom na neúspešné dva ročníky v počte ulovených rýb , odporúčajú menej
kŕmiť a používať kŕmne rakety.
Na kŕmenie je zakázané použiť všetky živé ale aj mŕtve živočíchy.
Používanie zavážacích lodiek a člnu je zakázané!
Povoľuje sa používanie prakov, kobier, kŕmnych rakiet a rôznych pva materiálov.
Pred začatím lovu sa smie použiť nahadzovací sonar, alebo marker na zmapovanie dna.
Družstvá smú loviť len vo svojom sektore.
V lovnom sektore sa smú zdržiavať iba členovia tímu, prípadné návštevy treba ohlásiť
rozhodcovi.
Povinná výbava: 1x kvalitná podložka pod rybu (najlepšie kolíska, alebo vanička),
podberák s dĺžkou ramien min. 90x90 cm, peán, dezinfekčný prostriedok na ošetrenie
ulovených rýb, váha, meter a minimálne 2 kvalitné prechovávacie saky, nie obyčajná
sieťka na ryby.
Po odznení klaksónu na konci preteku je potrebné udice okamžite vytiahnuť z vody.
Ryba, ktorá zabrala po odznení klaksónu, sa do hodnotenia nezapočítava.
Ryba ktorá zabrala pred ukončením preteku a bola zdolaná do 30 minút po odznení
klaksónu sa do hodnotenia započítava.
Prípadné protesty môžu súťažiaci podať u organizátora.
Lovné miesto musí byť po skončení preteku úplne čisté.
Porušovanie súťažných pravidiel a nevhodné správanie sú dôvodom na vylúčenie z
preteku, v tomto prípade sa štartovné nevracia.
Pravidlá váženia:
Váženie sa bude vykonávať podľa okolností, čo najskôr po podobratí väčšej ryby(nad 4
kg), ktorá bude okamžite zasakovaná do príchodu rozhodcov. Menšie ryby ( do 4 kg) sa
môžu sakovať do počtu 4 ks, maximálne však po dva kusy v jednom saku, potom volať
rozhodcov. Váženie sa vykonáva váhou, ktorú má k dispozícii rozhodca. Váženie sa
musí vykonať v sektore daného družstva.
Do príchodu rozhodcu musia pretekári prechovávať úlovky vo vode. Jeden člen družstva
po príchode rozhodcu preloží rybu do vážiaceho vaku. Ryba sa po zvážení musí pustiť
späť do vody.
Každá ryba sa bude vážiť v navlhčenom vážiacom saku, ktorý zabezpečí usporiadateľ,
jeho váha sa pred vážením odráta a váha sa vynuluje.
Každá ulovená ryba sa zapisuje samostatne do štatistiky úlovkov.
Váženia sa musí zúčastniť: člen družstva, rozhodca a člen susedného družstva.
Váha úlovku sa píše do štatistiky súťažného družstva, jej hodnovernosť svojím podpisom
musí potvrdiť lovec, rozhodca aj člen susedného družstva.
Každé družstvo má dve úlovkové štatistiky, jedna je u pretekárov a druhá u
usporiadateľov.
Po skončení váženia, pustení ryby a zapísaní do štatistiky sa už nedá podať protest proti
váženiu. Pretekári a rozhodcovia sú povinný skontrolovať zapísanie váhy do oboch
štatistík.

Vážiť a hodnotiť sa smú len živé ryby.
V súvislosti s akýmkoľvek iným problémom, ktorý sa počas preteku vyskytne, rozhodnú
usporiadatelia na mieste. Usporiadatelia majú právo udeliť družstvám sankcie prípadne
vylúčiť tím z preteku , ak porušili pravidlá preteku. Vo všetkých otázkach neuvedených v
súťažných pravidlách sú rozhodnutia usporiadateľov smerodajné.
Každý pretekár sa preteku zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť a organizátori nie sú
zodpovední za vzniknuté škody na majetku a zdraví. Prosíme všetkých dospelých
účastníkov, aby nepodcenili možné vzniknuté situácie počas preteku (napr.
poveternostné podmienky), alebo svojim správaním neohrozili zdravie mladších
pretekárov.

V prípade nebezpečného počasia (silné krupobitie, vietor) si vyhradzuje
usporiadateľ právo okamžite ukončiť pretek.Vyzývame všetkých zúčastnených o
fair play súťaženie a dodržiavanie etického kódexu rybárstva.

Pre všetkých účastníkov je v cene štartovného v sobotu kotlíkový guľáš a kofola.

Riaditeľ preteku: Mgr. Lenka Janíková 0905 962 866
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

zástupca: Ján Lukáč 0904 548 011
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Spoluorganizátormi budú rozhodcovia a jeden člen výboru MsO SRZ Martin